Team Coaching

Team coaching skierowany jest do firmy, które chcą poprawić efektywność swoich zespołów sprzedażowych, projektowych czy innych.

Polega na zespołowej pracy wszystkich członków zaangażowanych w realizację projektu. Ma za zadanie wypracowanie dla organizacji lepszych rezultatów.

Team coaching jest skuteczną drogą do poprawy współpracy w zespołach. To sposób na nadanie nowej jakości w pracy zespołu m. in. poprzez zmianę sposobu komunikowania się członków zespołu, zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych oraz wypracowanie nowych sposobów współpracy. 

Team coaching warto wykorzystać między innymi w następujących sytuacjach:

  • kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne  zadania,
  • kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
  • jeżeli w pracującym już zespole pojawiły się konflikty między członkami zespołu, trudności w komunikacji, odczuwalny jest spadek motywacji do pracy w zespole.

Team coaching jest projektowany w oparciu o diagnozę modelu biznesowego w jakim działa grupa, istniejących zasobów oraz zadań jakie stoją przed zespołem. Celem jest  osiągnięcie przez zespól większych efektów niż gdyby jednostki pracowały osobno.

 

Team Coaching
35-010 Rzeszów,
ul. Ks. Jałowego 10 lok 5
tel.: +48 600 067 905
NIP: 922-167-70-13
e-mail:  
website: www.e-hr.com.pl