Life Coaching

Life coaching to praca nad samym sobą w celu poprawy jakości swojego życia. Coach jest tu drogowskazem, który za pomocą narzędzi i technik coachingowych pomaga Ci odnaleźć w osobie coachowanej zasoby niezbędne do realizacji osobistych celów.

Life coaching zakłada, że to Ty masz wszystkie dostępne zasoby, wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonania zmiany w swoim życiu, poprawy jego jakości oraz samorealizacji w celu osiągnięcia szczęścia.

Coach dostrzega w coachee (rozmówcy) o wiele więcej niż on sam i prowadząc rozmowę pozwala coachee również to zobaczyć, uwierzyć i nabrać pewności siebie. Osoba coachowana dzięki pracy z coachem odkrywa rozwiązania swoich problemów. Sesje coachingowe wymagają od coachee dużo chęci i zaangażowania, chociażby w wykonywanie tzw. pracy domowej. Praca domowa to rodzaj ćwiczeń, które pomagają w nabyciu praktycznej umiejętności  wdrożenia rozwiązań, jakie zostały wypracowane wspólnie z coachem podczas sesji.

W Life coachingu można pracować z takimi problemami jak:

  • brak pewności siebie lub asertywności
  • negatywne myślenie
  • brak lub niska motywacja do realizacji celów
  • niewłaściwa organizacja pracy i zarządzania czasem
  • destruktywne emocje i stres
  • nieśmiałość, obawa przed odrzuceniem, relacje międzyludzkie
  • inne obszary życia osobistego, które wymagają poukładania …

 

Jeżeli chcesz poprawić któryś z obszarów swojego życia prywatnego zapisz się na Life coaching.

Life Coaching
35-010 Rzeszów,
ul. Ks. Jałowego 10 lok 5
tel.: +48 600 067 905
NIP: 922-167-70-13
e-mail:  
website: www.e-hr.com.pl